#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mình cảm nhận thấy một điều rằng có một điều khá buồn cười đó là các bạn trẻ giờ lúc nào cũng tiền tiền ấy các bạn ạ, mà thực sự đồng tiền có thể làm được nhiều thứ thật sự ấy ạ, khi có tiền chúng ta có thể làm quá nhiều việc và nhất là sai khiến người khác được ấy chứ, mà mình cảm giác được rằng không có tiền thì đúng là không thể làm được điều gì, vì thế mà mình mới nói rằng mấy đứa nữ sinh nó thường dùng cái lỗ của nó để kiếm tiền và đương nhiên khi mấy đứa ấy nó có tiền thì nó lại đi ăn chơi hết đúng là đời lạ lắm đúng chứ nhỉ he he

Diễn viên tham gia phim

N/A