#Sever 1#Sever 2
Mẹ kế và con chồng những bài học đầu tiên về tình dục

Mẹ kế và con chồng những bài học đầu tiên về tình dục

Nội dung phim

Cậu con trai của chồng cô rất ngáo ngơ cho nên đã làm cho cô có được cơ hội. Cô bắt đầu dụ dỗ con trai của chồng cùng với cô làm tình. Cô mỗi ngày đều chỉ dạy cho con trai của chồng biết đến thế nào là tình dục. Làm sao cho một người được sung sướng. Và tất nhiên là vừa học vừa thực hành luôn vừa để con chồng nhớ lâu. Mà cũng là để cho cô có được những sung sướng tình dục. Cũng vì dạy cho con trai của chồng những bài học đầu tiên đó. Cô cũng mới biết con trai của chồng tuy ngáo ngơ nhưng mà lại có con cặc khủng đụ lâu. Làm cho lồn của cô được sung sướng

Diễn viên tham gia phim

N/A