#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Những thiếu nữ lồn múp khi rơi vào tay tên sát nhân bệnh hoạn không ngừng bị cưỡng bức cho đến chết. Tên sát nhân dâm dục ấy lúc nào cũng tìm đến thiếu nữ lồn múp mà cưỡng hiếp không ngừng. Những tên sát nhân địt lút cán vào lồn của thiếu nữ để thỏa mãn ham muốn. Không ngừng bị tên sát nhân đó cưỡng bức cho đến chết. Những thiếu nữ sau khi đã qua đời vẫn không được yên thân và toàn vẹn. Vì tên sát nhân sau khi thỏa mãn thì lại đến tên đàn em dâm dục bệnh hoạn cưỡng hiếp xác chết. Tên sát nhân lên đỉnh cùng với thiều nữ cực phê cực ham muốn với nhau cực phê

Diễn viên tham gia phim

N/A