#Sever 1#Sever 2
Trả tiền taxi cho anh hàng xóm tốt bụng

Trả tiền taxi cho anh hàng xóm tốt bụng

Nội dung phim

Đó là những điều mà người anh hàng xóm đã làm với mình và những cái điều ấy là cái thứ mà mình đã có thể làm được, vì mình cũng không có tiền nên mình đánh chấp nhận bán thân cho anh ấy để lấy tiền trả tiền taxi nói chung con người ta cũng có đi có lại đúng không nào, chẳng ai cho không ai cái điều gì cả và thế giới này là thế đáy các bạn ạ, có đi có lại mới đúng nghĩa chứ phải không nào, và mình luôn luôn nghĩ đến điều ấy là đúng ấy các bạn ạ, xin người ta cho nợ nần sau biết lấy cái mẹ gì mà giả được đúng không nào các thánh

Diễn viên tham gia phim

N/A